Lär dig rätt teknik

För att hitta sin lugna jag kan man prova att utöva mindfulness. Det kan kännas svårt till en början, innan man väl kommer in i det. Därför kan man ta professionell hjälp med mindfulness i Falun, det kan vara nödvändigt för att man ska kunna lära sig rätt teknik och komma in i det. Det finns många olika typer av företag som arbetar med detta och som kan hjälpa dig.

Så vad är då egentligen mindfulness? Mindfulness betyder ”uppmärksamhet” på engelska och är ett begrepp som kommer från buddhismen. Mindfulness har dock inte bara med religion att göra, utan kan provas av alla oberoende av tro. I Sverige introducerades mindfulness först under 90-talet.

Mindfulness innebär att man varken dömer eller bedömer det som händer, utan tar det som det kommer. Man uppmärksammar bara sin egen andning och det som sker i nuet. Detta gör man för att lättare kunna slappna av och vara mer närvarande i nuet.

Mindfulness har många positiva effekter på hälsan, både fysiskt och psykiskt. Man blir mindre stressad och orolig, sover bättre och minskar på sina problem med magbesvär. Dessutom kan man lättare hantera de situationer som uppstår och blir en mer förstående person.

Idag finns det olika former av mindfulness, men den mest kända är att meditera. Även om meditationen innebär total avsaknad av stimulans, så kan det vara lite svårt att börja med. Därför finns det alternativ till meditation som är enklare, men ofta inte lika effektiva. En del hjälpmedel för mindfulness kan vara att lyssna på lugnande musik eller texter som berättar hur man gör för att bli mindre stressad och mer närvarande i nuet. Som sagt kan du också ta professionell hjälp med mindfulness i Falun, av ett företag som arbetar med det här. Då kan du få guidning in i det och på så sätt lära dig tekniken.